Το έγγραφο είναι από
το αρχείο
Ιωάννου Λουκά Βούρου (Σιάτιστα 1873-1942)
Ευχαριστούμε τον κύριο και την κυρία Ν. Ψημμένου  που μας την παραχώρησαν.