Από το αρχείο του Φ.Ζυγούρη

 

H ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ 1935-1937


Χρονική περίοδος έκδοσης 1935-1937


Ο Παναγιώτης Αθ. Τσαούσης (Σιάτιστα 1897-1976), χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας, Πρόεδρος Εφέδρων Αξιωματικών, Πρόεδρος Πολυτέκνων. Για την έκδοση της εφημερίδας δεν είχε πάρει κρατική επιχορήγηση.
Από το σκοπό της εφημερίδας, ο οποίος αναγράφεται στο 1ο φύλλο της 1-1-1935, αντιγράφουμε : «…...εν ονόματι των θεσμών αυτών επιζητούμεν πρωτίστως την ενότητα του ελληνικού λαού. Καταδικάζομεν ανεπιφυλάκτως τον υφιστάμενον αποσυνθετικόν διχασμόν. Χαρακτηριστικόν σπουδαίον της ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ είναι η πολυμέρεια και η ποικιλία του περιεχομένου της…».
Εκδόθηκαν συνολικά 48 φύλλα - 27 το έτος 1935, 17 το έτος 1936 και 4 το έτος 1937. Τελευταίο φύλλο αυτό της 25ης Μαρτίου 1937.
Κυκλοφόρησε τετρασέλιδη, σε σχήμα 42x30 εκ. και κάθε φύλλο είχε δική του αρίθμηση σελίδων.
Εκτύπωση: Κοζάνη, τυπογραφείο Κων/νου Καρανίκα, Θεσσαλονίκη, τυπογραφείο ΠΠ ΑΝΕΣΤΟΡΟΣ και ΣΙΑ.
Αναγράφεται: Τιμή πώλησης εκάστου φύλλου, στην αρχή 1 δραχμή και στα τελευταία φύλλα 2 δραχμές.
Συνδρομές ετήσιες :
Εσωτερικού 50 δραχμές.
Εξωτερικού Αυστραλίας δολάρια 2 και Αμερικής δολάριο 1.
Δήμων, Κοινοτήτων, Σωματείων, Τραπεζών κ.λπ. προαιρετική.
Καλύπτει θέματα επικαιρότητας τοπικού, πανελλήνιου και παγκόσμιου ενδιαφέροντος με έμφαση σε θέματα οικονομίας.
Συχνά ασχολείται με θέματα τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.
Δημοσιεύει φωτογραφίες ευεργετών , δημοσίων κτιρίων, εκδηλώσεων.
Συντάκτης των κειμένων κυρίως είναι ο ίδιος ο Παναγιώτης Τσαούσης, έχει όμως και αναδημοσιεύσεις.
Ολόκληρη η σειρά της εφημερίδας των 48 φύλλων υπάρχει στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
 

 1ο φύλλο   1 Ιανουαρίου 1935   25ο φύλλο  3 Νοεμβρίου 1935
 2ο φύλλο 15 Ιανουαρίου 1035   26ο φύλλο 1 Δεκεμβρίου 1935
 3ο φύλλο 1 Φεβρουαρίου 1935   27ο φύλλο 25 Δεκεμβρίου 1935
 4ο φύλλο 15 Φεβρουαρίου 1935   28ο φύλλο  1 Ιανουαρίου 1936
 5ο φύλλο 24 Μαρτίου 1935   29ο φύλλο 10 Ιανουαρίου 1936
 6ο φύλλο  7 Απριλίου 1935   30ο φύλλο 25 Ιανουαρίου 1936
 7ο φύλλο 14 Απριλίου 1935   31ο φύλλο  9 Φεβρουαρίου 1936
 8ο φύλλο 21 Απριλίου 1935   32ο φύλλο 23 Φεβρουαρίου 1936
 9ο φύλλο 28 Απριλίου 1935   33ο φύλλο  8 Μαρτίου 1936
10ο φύλλο 12 Μαΐου 1935   34ο φύλλο  25 Μαρτίου 1936
11ο φύλλο 26 Μαΐου 1935   35ο φύλλο 12 Απριλίου 1936
12ο φύλλο  2 Ιουνίου 1935   36ο φύλλο 23 Απριλίου 1936
13ο φύλλο  6 Ιουνίου 1935   37ο φύλλο  3 Μαΐου 1936
14ο φύλλο  9 Ιουνίου 1935   38ο φύλλο 15 Αυγούστου 1936
15ο φύλλο 30 Ιουνίου 1935   39ο φύλλο 12 Σεπτεμβρίου 1936
16ο φύλλο 20 Ιουλίου 1935   40ο φύλλο 30 Σεπτεμβρίου 1936
17ο φύλλο  4 Αυγούστου 1935   41ο φύλλο 15 Οκτωβρίου 1936
18ο φύλλο 15 Αυγούστου 1935   42ο φύλλο  8 Νοεμβρίου 1936
19ο φύλλο 25 Αυγούστου 1935   43ο φύλλο 30 Νοεμβρίου 1936
20ο φύλλο  8 Σεπτεμβρίου 1935   44ο φύλλο 25 Δεκεμβρίου 1936
21ο φύλλο 20 Σεπτεμβρίου 1935   45ο φύλλο  1 Ιανουαρίου 1937
22ο φύλλο 29 Σεπτεμβρίου 1935   46ο φύλλο  7 Φεβρουαρίου 1937
23ο φύλλο 16 Οκτωβρίου 1935   47ο φύλλο  7 Μαρτίου 1937
24ο φύλλο 27 Οκτωβρίου 1935   48ο φύλλο 25 Μαρτίου 1937

 

Ένα άρθρο της εφημερίδας σχετικό με την κοινωνική ζωή:

 Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΕΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗ

κάντε κλικ στον τίτλο για να το διαβάσετε

Γεώργιος Μ. Μπόντας