Από το αρχείο του Γ. Μ.Μπόντα

ΟΙ ΜΑΡΚΙΔΑΙ

Δεκαπενθήμερος Εφημερίς Οικοτροφείου Τραμπαντζείου Γυμνασίου  Σιατίστης

Χρονική περίοδος έκδοσης: 1960, 1961

Ιδρυτές: Ο Γυμνασιάρχης Νικόλαος Γιαννουκόπουλος και ο Θεολόγος Καθηγητής Ιωάννης Παπαγεωργίου

Από το 19ο φύλλο μέχρι και το τέλος της έκδοσης αναφέρεται:

Διευθυντής: Ν. Γιαννουκόπουλος

Για την έκδοσή της  η εφημερίδα δεν είχε πάρει επιχορήγηση.

Από τον σκοπό της εφημερίδας, που αναγράφεται στο 1ο φύλλο της 15-2-1960, αντιγράφουμε: «Από μακρού χρόνου μας κατείχεν η σκέψις ότι θα έπρεπε να εξυρεθή ένας τρόπος να παρουσιάση και η ιστορική και μαρτυρική Σιάτιστα όλην της την δραστηριότητα και την πνευματικήν της κίνησιν.... Επί πλέον η θρυλική Σιάτιστα έχει μίαν ένδοξον Ιστορίαν ως έπαλξις και ακρόπολις του Εθνικισμού και έχει προσφέρει πολλά εις τους υπέρ Ελευθερίας αγώνας του Έθνους....... Ίσως και αυτός ο τίτλος της εφημερίδος μας ΟΙ ΜΑΡΚΙΔΑΙ να ξενίση πολλούς, διότι και εις αυτούς ίσως τους δημοσιογράφους  της χώρας μας να είναι άγνωστοι οι Μαρκίδαι Πούλιου, οι πατέρες της ελληνικής δημοσιογραφίας, εκ Σιατίστης καταγόμενοι ....».

Εκδόθηκαν συνολικά 23 απλά φύλλα, με αρίθμηση 1-23, και 6 διπλά φύλλα, με αρίθμηση, 24-25 έως 34-35.
Κυκλοφόρησε δισέλιδη ως το 18ο φύλλο και στη συνέχεια τετρασέλιδη, σε σχήμα 55x38 εκ. Κάθε φύλλο είχε δική του αρίθμηση σελίδων.
Εκτύπωση: Κοζάνη, τυπογραφείο της εφημερίδας ΘΑΡΡΟΣ, με Δ/ντή τον αείμνηστο Χρήστο Παπαστεργιάδη.

Αναγράφεται: Τιμή πώλησης εκάστου φύλλου 1,50 δραχμή .
Συνδρομές ετήσιες :
Εσωτερικού 100 δραχμές.
Εξωτερικού Αυστραλίας λίραι 4, Αμερικής δολάρια 50, Γερμανίας μάρκα 40.

Δημοσιεύει συνεργασίες με ιστορικά, λαογραφικά, κοινωνικά και επιστημονικά γενικότερα θέματα. Αναδημοσιεύει ομιλίες, που έγιναν σε διάφορες εκδηλώσεις, και  φωτογραφίες.

Ασχολείται συχνά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και τέχνης και ποτέ δεν λείπουν τα ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ. Μόνιμα φιλοξενεί θέματα σχετικά με την ιστορία της πόλης της Σιάτιστας στηριγμένα σε γραπτές πηγές αλλά και αναμνήσεις ηλικιωμένων.
 Οι συνεργασίες ανήκουν σε καθηγητές   και σε άλλα μέλη της Σιατιστινής κοινωνίας καθώς και σε μαθητές του σχολείου που διακρίθηκαν σε εκθέσεις και εργασίες ζωγραφικής.

Ολόκληρη η σειρά της εφημερίδας  υπάρχει στη Μανούσειο Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, στη Σχολική Βιβλιοθήκη του Λυκείου Σιάτιστας  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και στο προσωπικό μου αρχείο.

 1ο φύλλο  15 Φεβρουαρίου 1960   18ο φύλλο 1 Νοεμβρίου 1960
 2ο φύλλο  1 Μαρτίου 1960   19ο φύλλο 15 Νοεμβρίου 1960
 3ο φύλλο 15 Μαρτίου 1960   20ο φύλλο 1 Δεκεμβρίου 1960
 4ο φύλλο 1 Απριλίου 1960   21ο φύλλο 15 Δεκεμβρίου 1960
 5ο φύλλο 15 Απριλίου 1960   22ο φύλλο 1 1ανουαρίου 1961
 6ο φύλλο 1 Μαΐου 1960   23ο φύλλο 15 Ιανουαρίου 1961
 7ο φύλλο 15 Μαΐου 1960   24-25ο φύλλο 1 και 15 Φεβρουαρίου 1961
 8ο φύλλο 1 Ιουνίου 1960   26-27ο φύλλο 1 και 15 Μαρτίου 1961
 9ο φύλλο 15 Ιουνίου 1960   28-29ο φύλλο 1 και 15 Απριλίου1961
10ο φύλλο 1 Ιουλίου 1960   30-31ο φύλλο 1 και 15 Μαΐου1961
11ο φύλλο 15 Ιουλίου 1960   32-33ο φύλλο 1 και 15 Ιουνίου 1961
12ο φύλλο 30 Ιουλίου 1960   34-35ο φύλλο 1 και 15 Ιουλίου1961
13ο φύλλο 15 αυγούστου 1960      
14ο φύλλο 1 Σεπτεμβρίου 1960      
15ο φύλλο 15 Σεπτεμβρίου 1960      
16ο φύλλο 1 Οκτωβρίου 1960      
17ο φύλλο 15 Οκτωβρίου 1960      

Γεώργιος Μ. Μπόντας