Μπουμπουλίνα (  Εθνικό  Ιστορικό Μουσείο).   

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ. 220, εκδ. «Μέλισσα»)