Κοραής - Ρήγας παραστέκουν  την πληγωμένη Ελλάδα. Αλληγορική   λιθογραφία  του 19ου αι.

(Δημ Φωτιάδη, Η Επανάσταση του 21, τ.1ος, σ. 205. εκδ. Ν.Βότση)