Ιωάννης Καποδίστριας (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).  

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ. 27, εκδ. «Μέλισσα»)