Λόρδος Βύρων (  Εθνικό  Ιστορικό Μουσείο) 

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ. 35, εκδ. «Μέλισσα»)