Σημαία του Αγώνα με σύμβολα των Φιλικών.

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ .117  , εκδ. «Μέλισσα»)