Επειδή ακόμα νιώθω την υποχρέωση ενημέρωσης των συμπατριωτών μου σε όσα η μελέτη της τοπικής ιστορίας με δίδαξε, οφείλω να σας πληροφορήσω για τις ηθικές και νομικές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζεται η χρήση/λειτουργία του Τραμπαντζείου Γυμνασίου.

▪ Είναι δεδομένη και απαράβατη η επιθυμία / εντολή του ευεργέτη Τραμπαντζή:…Δωρούμαι τη Ελληνική Ορθοδόξω Κοινότητι της πατρίδος μου Σιατίστης το εμή δαπάνη ανοικοδομηθέν δυνάμει υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου εν τη πόλει ταύτη τω 1889ω σωτηρίω έτει φερώνυμον Γυμνάσιον, επί τω σκοπώ του να υπάρχη και λειτουργή ως τοιούτον εις το διηνεκές, παρέχον δωρεάν την διδασκαλίαν τη φοιτώση εν αυτώ ομογενεί νεότητι…(άρθρο Α. του σιγιλίου γράμματος λειτουργίας).

Το Τραμπάντζειο, λοιπόν, ήταν και πρέπει να είναι για πάντα χώρος διδασκαλίας των νέων.

▪ Η Παλαιοντολογική Συλλογή των ερευνητών και δημιουργών της, εκπαιδευτικών του Τραμπαντζείου, φιλοξενούνταν και φιλοξενείται σε μία αίθουσα του Τραμπαντζείου, γιατί, σύμφωνα και με τη δήλωση του αείμνηστου Γυμνασιάρχη Χρίστου Παπά στο Υπουργείο Παιδείας, «η παραμονή των λειψάνων εις το Γυμνάσιον Σιατίστης δικαιολογείται, διότι ταύτα εχρησιμοποιούντο ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας».

 ▪ Το κτήριο με τη σύμβαση του ΔΗΜΟΥ με το Υπουργείο Παιδείας στις 19/10/2007 παραχωρήθηκε, τουλάχιστον μέχρι το 2021, στο Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία του ΚΠΕ, ενός από τους παράγοντες της δημόσιας εκπαίδευσης που διδάσκει τη μαθητιώσα νεολαία με διαφορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.

▪ Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο παράλληλα είναι το σπίτι των εκπαιδευτικών, που πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις τους ως παράλληλες διαδικασίες μάθησης, και σ’ αυτό, εδώ και 200 σχεδόν χρόνια, στη Γιορτή των Γραμμάτων δεξιώνονται την τοπική κοινωνία.

 

 Επίσης το κτήριο του Τραμπαντζείου είναι διατηρητέο ιστορικό μνημείο, ΦΕΚ 785/Β του 1990, και ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σ’ αυτό.

Με τα δεδομένα αυτά, χαραγμένα στο νου και στην καρδιά μας, και με δεδομένες, νομικά και ηθικά, τις ανωτέρω δεσμεύσεις του Δήμου μας, πιστεύω ότι οφείλουμε να δείξουμε μεγάλη προσοχή σε παραχωρήσεις αιθουσών και σε οργάνωση/συμμετοχή εκδηλώσεων στο Τραμπάντζειο, οι οποίες  παραβλέπουν τα ανωτέρω.

 

Ρηνούλα Ζωγράφου

 

 Υπεύθυνη έκδοσης- σύνταξης: Αικατερίνη  Κ. Ζωγράφου  

Το http://www.siatistanews.gr είναι μια περιοδική, μη κερδοσκοπική, ηλεκτρονική  έκδοση με πολιτιστικό κύρια  περιεχόμενο. Δεν δέχεται οικονομικές προσφορές από πουθενά και δεν επιχορηγείται από κανέναν ιδιώτη ή φορέα. Όλες οι εργασίες που δημοσιεύονται είναι σε «πρώτη δημοσίευση» εκτός αν δηλώνονται ως «αναδημοσίευση». Επειδή το http://www.siatistanews.gr εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται η ελεύθερη εκτύπωση και αναδημοσίευση όλων των κειμένων του στη μορφή που έχουν αναρτηθεί, χωρίς όμως προσθήκες ή αφαιρέσεις, αρκεί να μην παραλείπεται σε καμιά περίπτωση ο τίτλος http://www.siatistanews.gr, το όνομα του συνεργάτη,  ο πλήρης τίτλος του κειμένου και να υπάρχει ενεργό λινκ προς το  κείμενο του siatistanews.gr  το οποίο αναδημοσιεύεται. Για όλα τα υπόλοιπα ισχύει ο Νόμος περί των Πνευματικών Δικαιωμάτων.  Όροι χρήσης της ιστοσελίδας:

Ημερομηνία ανανέωσης:12/10/2019

fora.gr yposthri$h