Γεώργιος Μέγας του Αναστασίου

Μεσημβρία Ανατολικής Ρωμυλίας 1893-Αθήνα 1976

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός

 

 

Γιος του Σιατιστινού εκπαιδευτικού Αναστασίου Ευθυμίου Μέγα.

Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο. Το 1925 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1927 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Επανήλθε το 1930. Εργάστηκε ως καθηγητής σε γυμνάσια των Αθηνών. Από το 1936 και για μια ολόκληρη εικοσαετία διετέλεσε Δ/ντής του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1947 εξελέγη  καθηγητής στο Παν/μιο Αθηνών στην έδρα της Λαογραφίας. Το 1960 έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Το 1970 έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, o πρώτος λαογράφος που έγινε ακαδημαϊκός.

Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε  τους τίτλους 150 έργων του Γ. Μέγα στη βάση δεδομένων της Ακαδημίας Αθηνών

 

Για μας τους Σιατιστινούς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του:

Σιάτιστα, τ' αρχοντικά της, τα τραγούδια της κι οι μουσικοί της.
 

Βιβλιογραφία:

 

Βικιπαίδεια.

1.Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών.
2.
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς- Μπριτάννικα.
3.
Δάρδας Α., Ίδρυση και λειτουργία του Τρα΅παvτζείου Γυ΅vασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συ΅βoλή στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων", Θεσσαλονίκη 1997, Παράρτημα Γ.
4.
Μέγας Γ., Σιάτιστα, τ' αρχοντικά της, τα τραγούδια της κι οι μουσικοί της, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Αθήναι 1963.
    

επιστροφή