ΕΠΙΛΟΓΟΣΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Του Γεωργίου Ι. Σούρλα

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

 

 ..........................................................

Ο επίλογος αυτού του σύντο΅ου βιβλίου δεν πρέπει και δεν ΅πορεί να είναι άλλος, παρά το κεί΅ενο του Πρωτοκόλλου ΅εταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για τα στρατιωτικά νεκροταφεία και οι ά΅εσες ενέργειές ΅ας για την αποκατάσταση της ΅εγάλης αυτής εθνικής εκκρε΅ότητας.

Η εκκρε΅ότητα, ό΅ως, αυτή εξακολουθεί να υπάρχει για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Έτσι, προς το παρόν οι σελίδες αυτές παρα΅ένουν λευκές ...

Αυτός είναι ο επίλογος του βιβλίου  στην ΣΤ έκδοσή του.

 .....................................

Και μια σύμπτωση για το φίλο της πόλης μας  ... από τα παλιά, τον κ. Γεώργιο Ι. Σούρλα.

Σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2008, στη Σιάτιστα ανακοινώθηκε η υπογραφή -πριν λίγες μέρες-του  κειμένου του Πρωτοκόλλου ΅εταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για τα στρατιωτικά νεκροταφεία και έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος στόχος της προσπάθειάς του!

 

επιστροφή