ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στον ιερό ναό του προφήτη Ηλία υπάρχει και η  -μοναδική στον ελλαδικό χώρο κατά τον Σ. Κίσσα  -παράσταση των αγίων Επταρίθμων, που είναι οι δυο φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος και οι πέντε σπουδαιότεροι μαθητές τους  άγιος Ναούμ Αχρίδος, άγιος Κλήμης Αχρίδος, άγιος Σάββας, άγιος Αγγελάριος  και άγιος Γοράσδων.

επιστροφή