ΣΙΑΤΙΣΤΑ: ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ-ΒΟΪΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

     Ο Νομός Κοζάνης συστήθηκε οριστικά με το Νόμο 524 της 24-31 Δεκεμβρίου 1914 και σε εκτέλεση του Νόμου αυτού εκδόθηκε Β.Δ. της 31ης Μαρτίου 1915 (ΦΕΚ 120) με έδρα την Κοζάνη.
    Με το υπ’ αριθμ. 312 Β.Δ. της 28ης Οκτωβρίου 1916 (ΦΕΚ Α΄28/1916) συστήθηκε η Επαρχία Ανασελίτσας με έδρα τη ΣΙΑΤΙΣΤΑ.
    Κατόπιν, με διάταγμα της 1ης Δεκεμβρίου 1928 (ΦΕΚ Α΄256/1928), η Επαρχία Ανασελίτσας μετονομάσθηκε σε επαρχία Βοΐου με έδρα τη ΣΙΑΤΙΣΤΑ.
     Η Σιάτιστα το 1880 ήταν Δήμος. Το 1890 καταργήθηκε και επανιδρύθηκε το 1900.
     Η Σιάτιστα στις 4 Νοεμβρίου 1912, ημέρα απελευθέρωσης της Σιάτιστας από τον τουρκικό ζυγό ήταν Δήμος με Δήμαρχο τον δραστήριο και ικανό συμπατριώτη μας γιατρό Μηνά Θεοδώρου, ο οποίος ήταν Δήμαρχος και προ του 1912. Έτσι, στη βρύση στον Αγιάννη της Σιάτιστας υπάρχει η εξής μαρμάρινη επιγραφή: «Ανεκαινίσθη επί Δημάρχου Μηνά Θεοδώρου κατά Νοέμβριο 1910».
     Το 1952 με διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών (31-1-1952), που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 29/13-2-1952 ΦΕΚ Α΄) η Σιάτιστα αναγνωρίστηκε ως Δήμος για λόγους ιστορικούς και εθνικούς.
     Πέρασαν από τότε 58 ολόκληρα χρόνια με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ.
     Έτσι πρέπει να παραμείνει και σήμερα ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ για λόγους Ιστορικούς.


Γεώργιος Μ. Μπόντας
τέως Δ/ντής της Μανουσείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Σιάτιστας - Λαογράφος