Κουζιώνης Γεώργιος,  Δ/ντης  ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ - Φιλόλογος - Συντονιστής της  εκδήλωσης:

Tο έργο του Φιλίππου Αναστασίου  Ζυγούρη «Ιστορικά σημειώματα περί  Σιατίστης και λαογραφικά αυτής», η διαδικασία έκδοσης και αποστολής του στους  φυσικούς αποδέκτες  του, την τοπική μας κοινωνία.

 

Μπόντα Καλλιόπη,Εκπαιδευτικός Β/θμιας - τέως Υπεύθυνη  ΚΠΕ Σιάτιστας:

Ξαναδιαβάζοντας τα « Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής»  υπό Φιλίππου  Ζυγούρη.

 

Πορπόρης Ιωάννης,  Εκπαιδευτικός Α/θμιας - 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας :

«Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής»:  Η αξιοποίησή τους  στην εκπαίδευση.

 
Η πρόσκληση για την εκδήλωση
 
Η αφίσα  της εκδήλωσης
 
Το δίπτυχο που διανεμήθηκε:  εικόνα 1     και  εικόνα 2
 
Φωτογραφία από την εκδήλωση
 
Δημοσιεύματα
 
Με κλικ σε κάθε έναν από τους τίτλους μπορείτε να διαβάσετε/δείτε το αντίστοιχο θέμα.
 
 1η ανάρτηση:14/11/2012
 τελευταία ενημέρωση 7/12/2012
επιστροφή