Οι κολιαντίνες γίνονται με ζύμη ψωμιού "γινομένη" και ψήνονται όπως το ψωμί στο φούρνο.
Στην επάνω επιφάνεια βάζουμε μια ρώγα σταφύλι ή μια σταφίδα.