Μπορεί καμιά φορά η τέταρτη διάσταση, ο χρόνος,  να χαρακτηρίσει μια φωτογραφία...

επιστροφή                                                                                                                   επόμενη