"...Φαιοπράσινος επεφάνης..."

( Ο. Ελύτης, Ο μικρός ναυτίλος)

επιστροφή                                                                                                                   επόμενη