Με οδηγό ... τα χαλάσματα.

    Στις φωτογραφίες που ακολουθούν  προσπαθήσαμε να δείξουμε απλά την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες και το αποτέλεσμα  των προσπαθειών τους.
Κυριολεκτούμε  λέγοντας: "των προσπαθειών τους", μια που η συμβολή  των ιδιοκτητών  στην κατασκευή ήταν σημαντική. Χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης μας είπε "τα ντουβάρια μόνον δεν έκανα", εννοώντας ότι ο ίδιος συμμετείχε στην όλη κατασκευή και με ιδέες αλλά και με προσωπική εργασία.
   Οι  φωτογραφίες εναλλάσσονται δείχνοντας  τον ίδιο χώρο του σπιτιού πριν και μετά την ανάπλαση - αποκατάσταση.
    Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.