1937
Πρωτομαγιά
Στην πρώτη σειρά, από τα  αριστερά: Δ. Σκορδάρης, Ρούμπη και Αναστασία Σκορδάρη, Κατίνα Σφενδώνη, Λουλα Γεωργιάδου-Πορπόρη.
Aπό το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας  Δημ. και Αλεξάνδρας Σκορδάρη.