1934
Μέλη του ορειβατικού Συλλόγου στην Τσερβένα ,
κρατούν στα χέρια τσάι.
Αριστερά ο Δ. Σκορδάρης.

Aπό το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας  Δημ. και Αλεξάνδρας Σκορδάρη.
(Ευχαριστούμε τις κυρίες Αναστασία και Ρούμπη Σκορδάρη ,
που μας παραχώρησαν τις φωτογραφίες και μας επέτρεψαν να τις δημοσιεύσουμε.)