'Αποψη της αίθουσας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ κατα τη διάρκεια των  ψηφιακών προβολών της εκδήλωσης.