Η κ. Θεολογία Ζωγράφου,  που απέδωσε αποσπάσματα από τα ανέκδοτα Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης  του προπάππου της Φ. Ζυγούρη.