Ο κ. Γεώργιος Μπόντας, που απέδωσε κείμενα της εκδήλωσης.