Η κ. Άννα Γκουτζιαμάνη - Στυλιανάκη, που απέδωσε κείμενα της εκδήλωσης.