Η κ. Σουλτάνα Ζάβαλη - Μπάτζιου, που απέδωσε ποιήματα και κείμενα της βραδιάς.