Ο κ. Τριαντάφυλλος Φίλιος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που παρουσίασε την εκδήλωση.