Ένα μέρος από τον κόσμο που παρακολούθησε την εκδήλωση