Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου κ. Στέργιος Δίκος