΄Αννας Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη

Πώς περνούσαν τις παλιές τις Πασκαλιές


   Η Μεγάλη Δευτέρα δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, απλά συνεχίζονταν οι προετοιμασίες. Το απόγευμα όλοι πήγαιναν στην  αγρυπνία.