Η εικόνα της Ανάστασης , από το τέμπλο του Προφήτη Ηλία.