Ο Επιτάφιος  της Γεράνειας , μπροστά από το Δημαρχείο,  το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής .