Ο στολισμένος Επιτάφιος στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Γεράνεια  φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί πως το κουβούκλιο και το ζωγραφισμένο ξυλόγλυπτο μέσα  είναι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής , έργο του Αναστασίου Ιωάννου εξ Ιωαννίνων (1741).