Τοιχογραφία του ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου (1954)