Το καλάθι στη φωτογραφία είναι συρμάτινο με  βάση από  πορσελάνη, όπως φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία  του πίνακα.