Η φωτογραφία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο  στο παρελθόν οι Σιατιστινές στέλναν τα αυγά: μέσα σε πλεχτό καλάθι κολλαρισμένο με...ζάχαρη. Απαραίτητα τα βάϊα, που- πέρα από το θρησκευτικό χαρακτήρα τους- προσφέρουν ομορφιά και ασφάλεια μεταφοράς.