Η εικόνα είναι από το τέμπλο της εκκλησίας του Άι-Λια