Η εικόνα είναι από το τέμπλο της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία