Κάνουμε  Συλλόγους  Αμπελουργών

Στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  του Ι. Αποστόλου διαβάζουμε πως από το 1929 υπήρχε σύλλογος αμπελοκτημόνων.
Σύμφωνα  με έγγραφα του αρχείου του συνεργάτη μας κ. Γεωργίου Μπόντα το 1953 υπήρχε Οινοποιητικός  Συνεταιρισμός.
Από το 1995 έχουμε επανίδρυση του Συλλόγου Αμπελουργών.Το ιστορικό της ίδρυσης,  τους σκοπούς , το πρώτο προεδρείο και το σημερινό προεδρείο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.
επιστροφή